Blog

AFEM 30. YIL SONU ETKINLIGI

Geçmi?ten gelece?e bir sevdad?r AFEM

Dans?n ve Müzi?in Büyüleyici Dünyas?nda Çocuklar,Gençler ve Yeti?kinlerimizin yeteneklerini alk??lamak ve onurland?rmak için düzenledi?imiz ?ölenimize sizleri de aram?zda görmekten k?vanç duyar?z.
Tarih : 09 HAZ?RAN CUMARTES?
YER : ?ST .KÜLTÜR ÜN?VERS?TES? AIRPORT YANI


Geçmisten gelecege bir sevdad?r AFEM

Dans?n ve Müzigin Büyüleyici Dünyas?nda Çocuklar,Gençler ve Yeti?kinlerimizin yeteneklerini alk?slamak ve onurland?rmak için düzenledi?imiz ?ölenimize sizleri de aram?zda görmekten k?vanç duyar?z.
Tarih : 09 HAZ?RAN CUMARTES?
YER : IST .KÜLTÜR ÜNIVERSITES? AIRPORT YANI